Prohlášení o přístupnosti

Základní škola Krucemburk se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky https://www.zskrucemburk.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 14.5.2021. Prohlášení bylo revidováno dne 16.5.2021.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na správce obsahu

Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
Školní 440
582 66 Krucemburk

telefon - kancelář: 569 697 108
e-mail: zskrucemburk@zskrucemburk.cz

Kontakt na technického provozovatele

Jiří Pavlíček
E-mail: jiri@pavlicek.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz