Zaměstnanci - školní rok 2019/2020

Pedagogický sbor

   
jméno a příjmení pracovní zařazení e-mail

Mgr. Jiří Šikl

ředitel školy

sikl@zskrucemburk.cz

Mgr. Miloslava
Baumgärtnerová 

zástupce ředitele,
ICT koordinátor

baumgartnerova@zskrucemburk.cz

Daniela Balková

vychovatelka ŠD

balkova@zskrucemburk.cz

Mgr. Alena Bencová

třídní učitelka IX. tř., metodik prevence

bencova@zskrucemburk.cz
Mgr. Monika
Henychová 
třídní učitelka VIII. tř. henychova@zskrucemburk.cz

Mgr. Eva Janáčková 

třídní učitelka I. tř. 

janackova@zskrucemburk.cz 

Lenka Jonášová

asistentka pedagoga

jonasova@zskrucemburk.cz

Mgr. Helena Kafková

třídní učitelka V. tř.

kafkova@zskrucemburk.cz

Hana Kubová, DiS.

asistentka pedagoga

kubova@zskrucemburk.cz

Mgr. Jana Mäki

třídní učitelka II. tř.

maki@zskrucemburk.cz

Mgr. Romana Mikulecká

asistentka pedagoga

 

Mgr. Klára Raurová

učitelka

 

Veronika Strašilová

asistentka pedagoga

 

Lenka Svobodová

asistentka pedagoga

svobodova@zskrucemburk.cz

Mgr. Michaela Šinkorová

třídní učitelka VII. tř.

sinkorova@zskrucemburk.cz 

Mgr. Hana Štědronská

třídní učitelka III. tř.

stedronska@zskrucemburk.cz

Mgr. Věra Štouračová

třídní učitelka IV. tř.

stouracova@zskrucemburk.cz 

Ing. Ivana Tomková

učitelka, výchovná poradkyně

tomkova@zskrucemburk.cz
 Mgr. Jana Vašíčková  třídní učitelka VI. tř.  

Provozní zaměstnanci

   
jméno a příjmení pracovní zařazení  
Miroslava Slanařová hospodářka  
Milan Novotný školník  
Marie Junová uklízečka  
Jana Lacková uklízečka  
Hana Němcová uklízečka  
     

Zaměstnanci školní jídelny

   
jméno a příjmení pracovní zařazení  
Bohuslava Pečenková vedoucí  
Stanislava Adámková kuchařka  
Hana Mühlfaitová kuchařka