Základní škola Krucemburk

  13.11.2019

V pondělí 11. listopadu 2019 se ve 4. třídě uskutečnil projekt Dopravní výchova. Nejprve se žáci rozpovídali o tom, jak se má správně jezdit na kole, co používat při jízdě nebo kdo je účastníkem silničního provozu...

  10.11.2019

Ve čtvrtek 7. 11. 2019 navštívili žáci 5. a 6. ročníku v rámci exkurze Hvězdárnu a planetárium Brno, kde zhlédli program „Cesta Sluneční soustavou“ ...

  10.11.2019

Projekce pro žáky 9. ročníku, spojená s besedou pamětníka...

  7.11.2019

Ve středu 6. 11. 2019 sehráli chlapci 6. – 9. třídy okrskové kolo ve florbalu v Chotěboři...

  7.11.2019

V pondělí 4. 11. 2019 se v rámci hodin angličtiny uskutečnilo první setkání s rodilou mluvčí Béatrice NA CHAMPASSAK...