Dokumenty obsahující fotogalerie

Zde najdete Aktuality z webu, které obsahují fotogalerie vytvořené novým redakčním systémem, starší fotogalerie tímto způsobem bohužel není možné filtrovat.

Návštěva Kina Krucemburk
  19.5.2023

Po celý školní rok měli žáci 1. – 3. třídy možnost navštěvovat Kino Krucemburk s pásmy filmových pohádek...

Kreativní pohybová výchova
  19.5.2023

17. května 2023 se na naší škole uskutečnil projekt Kreativní pohybová výchova pro žáky 1. až 3. třídy. Žáci si prostřednictvím kreativně pohybových her vyzkoušeli pohyb tak, jak ho doposud na hodině tělesné výchovy nepoznali...

První pomoc do škol – projekt pro žáky 8. třídy
  15.5.2023

10. a 11. 5. 2023 proběhl v 8. třídě projekt První pomoc do škol ...

Turnaj ve vybíjené 2023
  10.5.2023

V pátek 5. května 2023 před svátečním prodlouženým víkendem vyrazili někteří žáci ze 4. a 5. ročníku do Havlíčkova Brodu na turnaj ve vybíjené...

Tonda Obal na cestách
  9.5.2023

Ve čtvrtek 27. dubna se na naší škole konala opět po několika letech výchovně - vzdělávací akce „Tonda Obal na cestách“. Zúčastnily se jí všechny třídy z naší školy...