Konzultační hodiny pedagogických pracovníků šk. r. 2023/2024

  • vedení školy mohou rodiče navštívit denně po předchozí osobní, telefonické nebo písemné domluvě
  • konzultační hodiny výchovného poradce - dle potřeby, v individuálně domluvených termínech
  • s třídními učiteli a s vyučujícími ostatních předmětů je třeba konzultaci předem osobně, telefonicky nebo písemně domluvit

Mgr. Jiří Šikl, ředitel ZŠ