Konzultační hodiny pedagogických pracovníků šk. r. 2022/2023

  • vedení školy mohou rodiče navštívit denně po předchozí osobní, telefonické nebo písemné domluvě
  • konzultační hodiny výchovného poradce jsou stanoveny takto:
    středa    6:45 h - 7:10 h
    dle potřeby, v individuálně domluvených termínech
  • s třídními učiteli a s vyučujícími ostatních předmětů je třeba konzultaci předem osobně, telefonicky nebo písemně domluvit

Mgr. Jiří Šikl, ředitel ZŠ