Konzultační hodiny pedagogických pracovníků šk. r. 2019/2020

  • vedení školy mohou rodiče navštívit denně po předchozí osobní, telefonické nebo písemné domluvě
  • konzultační hodiny výchovného poradce jsou stanoveny takto:
    pondělí 13:15 h - 13:45 h
    středa    6:40 h - 7:10 h
  • mimo tyto termíny je možná návštěva po telefonické nebo písemné domluvě
  • s třídními učiteli a s vyučujícími ostatních předmětů je třeba konzultaci předem osobně, telefonicky nebo písemně domluvit

Mgr. Jiří Šikl, ředitel ZŠ