Konzultační hodiny pedagogických pracovníků šk. r. 2021/2022

  • vedení školy mohou rodiče navštívit denně po předchozí osobní, telefonické nebo písemné domluvě
  • konzultační hodiny výchovného poradce jsou stanoveny takto:
    pondělí - sudý týden 13:10 h - 13:45 h
    středa    6:45 h - 7:10 h
  • mimo tyto termíny je možná návštěva po telefonické nebo písemné domluvě
  • s třídními učiteli a s vyučujícími ostatních předmětů je třeba konzultaci předem osobně, telefonicky nebo písemně domluvit

Mgr. Jiří Šikl, ředitel ZŠ