Školní družina


školní družina KrucemburkZákladní informace

Naše škola nabízí možnost umístit děti z 1. - 3. ročníku před a po vyučování do školní družiny. Máme jedno smíšené oddělení s kapacitou 30 pravidelně docházejících žáků.

Družina má k dispozici samostatnou hernu (sestávající se ze 3 místností), vybavenou moderním nábytkem, kobercem, audiovizuální technikou, barevnými lavicemi, velkým množstvím společenských a didaktických her, hraček a pomůcek na výtvarné a pracovně – technické činnosti. Je zde dostatek prostoru pro výstavu dětských prací. Žáci navštěvující ŠD se rovněž aktivně podílejí na výzdobě ostatních školních prostor. Pro všechny děti je zajištěn pitný režim. V družině nechybí ani koutek určený k osobní hygieně.

ŠD pravidelně využívá i ostatní prostory školy, např. tělocvičnu, učebnu informatiky, školní hřiště, dětské hřiště v areálu školy, cvičnou kuchyni.

školní družina KrucemburkKaždoročně družinové děti připravují masopustní karneval se soutěžemi, určený pro děti z prvního stupně, svými pracemi se prezentují na vánočních či velikonočních školních výstavách, účastní se lehkoatletických závodů ŠD.

Provozní doba

Ranní provoz   6:30 - 7:10
Odpolední provoz  11:00 - 16:00

Poplatek za školní družinu

Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán poplatek, jehož výši stanovuje zřizovatel. Platí se měsíčně, bez ohledu na pravidelnost docházky žáka, první pracovní den příslušného měsíce. Platba je prováděna v hotovosti přímo paní vychovatelce. Příspěvek na provoz lze uhradit i předem na delší období. Výše poplatku je 50,- Kč měsíčně za jedno dítě.