Školní jídelna


školní jídelnaTelefonní spojení: 569 697 559

jídelní lístek ZŠ KrucemburkSoučástí naší školy je i školní jídelna, která připravuje obědy pro žáky, zaměstnance a cizí strávníky. Kapacita školní jídelny je 250 obědů denně.

 

Přihlášení ke stravování

Žáci se přihlásí k odebírání obědů zakoupením čipu, kterým se strávník prokazuje při odebírání oběda. Strávník je přihlášen ke stravování na celý měsíc, pokud si nestanoví při zakoupení čipu jinak (např. na určité dny v týdnu).

Stravné se platí bezhotovostně. ŠJ si inkasuje stravné z účtu zákonných zástupců, ke kterému bude zřízen souhlas k inkasu, vždy do 15. dne v měsíci. Platby v hotovosti je možné výjimečně zaplatit u vedoucí ŠJ.

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů je možné provádět nejpozději do 7:00 h daného dne:
a) telefonem na tel. čísle 569 697 559,
b) strávník se zapíše do sešitu, který je v jídelně; musí být zde uvedena třída, jméno, příjmení, datum odhlášených dní,
c) internetem.

V době onemocnění je možné první den nemoci odebrat oběd za stejnou cenu jako v době vyučování,
v dalších dnech nemoci se musí platit plná cena oběda.

Kategorie strávníků a ceny obědů

Strávníci ZŠ jsou zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku.

Kategorie strávníků:

  • 7 - 10 let
  • 11 - 14 let
  • 15 a více let

Cena obědů:

  • 7 - 10 let       25,- Kč
  • 11 - 14 let     27,- Kč
  • 15 a více let  29,- Kč
  • cizí strávníci  75,- Kč