Členové školské rady

 • členové rady z řad zástupců nezletilých žáků:
  • Mgr. Ludmila Málková
  • Bc. Lucie Pejchlová, DiS 
  • Ing. Luboš Raur, DiS - předseda ŠR
 • členové rady, kteří byli zvoleni pedagogickými pracovníky:
  • Mgr. Miloslava Baumgärtnerová
  • Mgr. Alena Bencová
  • Miroslava Slanařová - zapisovatelka
 • členové rady, kteří byli jmenováni do školské rady zřizovatelem:
  • Roman Brychnáč
  • Ing. Monika Holasová
  • Ing. Jiří Kasal