Kalendář připravovaných akcí

  20.11.2019

žáci 7.( 4. v. h.), 8. (5. v. h.) a 9. tř. (6. v. h.), ped. dozor

  20.11.2019

Jazyková učebna, od 14:15 h

  20.11.2019

od 15:00 h v kmenových třídách

  20.11.2019

žáci 4. a 5. třídy, Mgr. Helena Kafková, Mgr. Jana Mäki, Mgr. Jiří Šikl

  21.11.2019

žákyně 1. stupně, Ing. Ivana Tomková

  22.11.2019

žákyně 2. stupně, Ing. Ivana Tomková

  12.12.2019

Michal Bořil, René Vašek, David Rykr - žáci 9. třídy, Mgr. Alena Bencová

  13.12.2019

žáci 6., 7. a 8. třídy, Ing. Ivana Tomková

  16.12.2019

žáci 6. - 9. třídy, pedagogický dozor

  18.12.2019

žáci 1. stupně, pedagogický dozor