Kalendář připravovaných akcí

  21.1.2019

žáci 6. a 7. roč., Mgr. Alena Bencová, Ing. Ivana Tomková

  21.1.2019

žáci 1. a 2. stupně, vyučující českého jazyka

  28.1.2019

žáci 8. a 9. tř., Mgr. Alena Bencová, Ing. Ivana Tomková

  29.1.2019

Jana Somsiová - 9. třída, Mgr. Monika Henychová

  30.1.2019

úspěšní řešitelé školního kola 5. a 9. ročníku, Mgr. Miloslava Baumgärtnerová

  11.2.2019

žáci 6. - 9. třídy, Mgr. Michaela Šinkorová