Kalendář připravovaných akcí

Ukončení školního roku 2020/2021
  30.6.2021

Vydání vysvědčení žákům 1. až 8. třídy - 1. vyučovací hodinu