Základní škola Krucemburk

  27.6.2016

Úřední dny v době letních prázdnin: každé pondělí od 9:00 h do 11:00 h. Školní rok 2016/2017 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2016 v 7:25 h.

  27.6.2016

Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy se konalo v obřadní síni úřadu městyse 23. 6. 2016 ve 14:30 hodin.

  23.6.2016

Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždy poctivě…

  23.6.2016

22. června 2016 proběhl projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí...