Kalendář připravovaných akcí

  16.11.2018

žáci 9. třídy, Mgr. Monika Henychová, pan Janáček

  19.11.2018

chlapci 8. a 9. třída, Mgr. Jiří Šikl

  20.11.2018

žáci 8. třídy, Mgr. Alena Bencová

  27.11.2018

žáci 8. a 9. třídy, Ing. Ivana Tomková, Mgr. Jiří Šikl

  29.11.2018

dívky 6. - 9. třída, Ing. Ivana Tomková

  17.12.2018

přihlášení žáci, pedagogický dozor