Kalendář připravovaných akcí

  18.12.2017

žáci 6. - 9. třídy, pedagogický dozor

  19.12.2017

chlapci 2. st., Mgr. Jiří Šikl

  19.12.2017

1. stupeň - 4. vyuč. hodinu 2. stupeň - 5. vyuč. hodinu

  19.12.2017

19. 12. 2017 od 15:30 h ve ŠD

  21.12.2017

žáci 8. třídy, Ing. Ivana Tomková, Mgr. Jiří Šikl

  22.12.2017

žáci 1. - 9. tř., ped. dozor

  23.12.2017

23. prosince 2017 až 2. ledna 2018

  8.1.2018

1. - 5. třída, pedagogický dozor

  10.1.2018

dívky 1. st., Ing. Ivana Tomková

  16.1.2018

Benedikt Coufal, Petr Kasal - žáci 9. třídy, ped, dozor