Zápis dětí do první třídy ZŠ Krucemburk

termín: 10. 4. 2017 od 13:00 do 16:00 hodin
místo konání: Základní škola Krucemburk
nezapomeňte: občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněný zápisní lístek a žádost o přijetí

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

• děti narozené v období od 1. 9. do 31. 12. 2011 mohou nastoupit do školy s doporučením pedagogicko-psychologické poradny
• děti narozené od 1. 1. do 30. 6. 2012 mohou nastoupit do školy s doporučením PPP a současně odborného lékaře


Dne 10. 4. 2017 proběhne zápis do první třídy Základní školy Krucemburk. Děti se dostaví v doprovodu svých rodičů do ZŠ. Zde si mohou prohlédnout prostory školy a práce dětí. Čas čekání si mohou zpříjemnit kreslením, prohlížením knih nebo pěknou hrou. Na nové prvňáčky už čekají paní učitelky, které budou posuzovat připravenost dětí do školy. Nikdo se nemusí bát – každý zná básničku, umí zazpívat, určitě pozná základní barvy nebo popíše obrázek. Za svůj výkon děti obdrží malé dárečky, které pro ně připravili jejich starší spolužáci. Všem dětem přejeme, aby jejich vstup do základní školy byl co nejpříjemnější.

Podrobnější informace budou sděleny na třídní schůzce v MŠ. Aby průběh zápisu byl plynulý a nikdo nemusel čekat, lze se zapsat na určitou hodinu. Časový harmonogram zápisu bude na nástěnce v MŠ. Všechny tiskopisy nutné k zápisu obdržíte na třídní schůzce. Též jsou k dispozici ke stažení na této stránce.

Ing. Ivana Tomková