Organizace školního roku 2017/2018

zahájení školního roku    pondělí 4. září 2017
podzimní prázdniny   čtvrtek 26. a pátek 27. října 2017
vánoční prázdniny   23. prosince 2017 až 2. ledna 2018
poslední vyučovací den 2017    pátek 22. prosince 2017
vyučování začne v roce 2018   středa 3. ledna 2018
vyučování v I. pololetí končí   středa 31. ledna 2018
1-denní pololetní prázdniny   pátek 2. února 2018
jarní prázdniny   26. února – 4. března 2018
velikonoční prázdniny   čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018
vyučování ve II. pololetí končí    pátek 29. června 2018
hlavní prázdniny   2. července až 31. srpna 2018
zápis do první třídy   pondělí 9. dubna 2018
první kolo přijímacího řízení na SŠ   12. dubna - 28. dubna 2018
třídní schůzka rodičů žáků 9. třídy -
informace k přijímacímu řízení na SŠ
  4. října 2017 od 14:45 h
třídní schůzky rodičů   středa 15. listopadu 2017 od
15:00 h
konzultační odpoledne   středa 25. dubna 2018 od 14:00 h do 17:00 h