Volby do ŠR při ZŠ Krucemburk

  21.7.2008

Volby do ŠR při ZŠ Krucemburk

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady při ZŠ Krucemburk se konají 4. 9. 2008 od 13:00 do 16:00 v učebně hudební výchovy ZŠ.
Zveme všechny rodiče.

MK a vedení ZŠ

kandidátka pro volby do ŠR