Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2015/2016

  26.1.2015
od 13:00 h do 16:00 h

Více informací naleznete v sekci Výchovné poradenství - Zápis do 1. třídy.