Zahájení školního roku 2022/2023

  1.9.2022
v 7:25 h v kmenových učebnách, vstup do školy v 7:10 h