Výchovný koncert ZUŠ

  30.11.2017
žáci 1. - 9. třídy, ped. dozor

Výchovný koncert pro žáky 1. stupně proběhne 30. 11. 2017 4. vyuč. hodinu, pro žáky 2. stupně 5. vyučovací hodinu.