Volby do Školské rady při ZŠ Krucemburk (člen školské rady z řad zákonných zástupců)

  28.6.2021
28. 6. 2021 od 12:00 h do 17:00 h v online prostředí prostřednictvím MS Forms, odkaz poslán do IS Bakaláři - Komens