Vánoční koncert

  16.12.2015
ZUŠ, Mgr. Rejšková, žáci 1. - 9. třídy, ped. dozor

Vánoční koncert připravený žáky ZUŠ pod vedením Mgr. Rejškové se uskuteční ve středu 16. 12. 2015:
1. stupeň - 4. vyučovací hodinu
2. stupeň - 5. vyučovací hodinu