Umím (se) rozhodnout - 6. třída (II. blok)

  11.5.2015
žáci 6. třídy, Mgr. Chmelařová, Spektrum Žďár n. S.

Program primární prevence - II. blok, 3., 4., 5. vyučovací hodina.