Ukončení školního roku 2020/2021

  30.6.2021
Vydání vysvědčení žákům 1. až 8. třídy - 1. vyučovací hodinu

Vysvědčení žáci obdrží 1. vyučovací hodinu. V případě nepřítomnosti je možné si vysvědčení vyzvednout v úřední dny - každé pondělí od 9:00 h do 11:00 h