Třídní schůzky rodičů 14. 11. 2018

  14.11.2018
od 15:00 h v kmenových třídách