Třídní schůzky rodičů 20. 11. 2019

  20.11.2019
od 15:00 h v kmenových třídách