16.11.2022
od 15:00 h v kmenových třídách

Vážení rodiče, ve středu 16. listopadu 2022 od 15:00 h proběhnou třídní schůzky s třídními učiteli v kmenových třídách. Třídní schůzky začínají vždy společnou částí v kmenových třídách v určeném čase, po nich Vám budou všichni učitelé k dispozici k individuálním konzultacím.

Schůzka třídních důvěrníků bude v jazykové učebně od 14:15 h.