Třídní schůzky - 1. čtvrtletí šk. roku 2021/2022

  18.11.2021
od 15:00 h v kmenových třídách

Vážení rodiče, ve čtvrtek 18. listopadu 2021 proběhnou třídní schůzky s třídními učiteli v kmenových třídách. Třídní schůzky začínají vždy společnou částí v kmenových třídách v určeném čase, po nich Vám budou všichni učitelé k dispozici k individuálním konzultacím.
Ve vnitřních prostorech školy je nutné mít po celou dobu Vaší přítomnosti nasazenu ochranu dýchacích cest – respirátor! Dále Vás prosíme o dezinfekci rukou při vstupu do budovy školy.

Děkujeme