Třídní schůzka rodičů žáků 1. třídy - 25. 9. 2017

  25.9.2017
od 16:00 h v kmenové třídě