Třídní schůzka rodičů žáků 1. třídy

  14.9.2023
od 15:00 h v kmenové učebně