Testování žáků 9. třídy - „Stonožka 9“

  2.11.2015
žáci 9. třídy, Mgr. Baumgärtnerová

Od 2. do 13. listopadu 2015 se žáci 9. třídy zúčastní celorepublikového testování z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecně studijních předpokladů v rámci projektu „Stonožka 9“, které uskuteční vzdělávací společnost SCIO. S termíny jednotlivých testů byli žáci seznámeni. Hodnocení, které může žákům a jejich rodičům pomoci při výběru dalšího studia, deváťáci obdrží společně s pololetním vysvědčením.