Testování žáků 9. ročníku

  12.5.2015
12. 5. a 18. 5., žáci 9. třídy, Mgr. Baumgärtnerová

Naše ZŠ byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bude provedeno výběrové zjišťování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování. Výběrové testování bude zaměřeno  na zjišťování výsledků v oblasti společenskovedních předmětů a přírodovědných předmětů.
Testování proběhne v 9 třídě 12. 5. 2015 (2. a 3. v. h.) a 18. 5. 2015 (2. a 3. v. h.).