Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy 2020

  25.6.2020
ve 14:30 h v obřadní síni Úřadu městyse Krucemburk

Ve čtvrtek 25. 6. 2020 se uskuteční slavnostní vyřazení žáků deváté třídy ve 14:30 h v obřadní síni Úřadu městyse Krucemburk.