Školní kolo recitační soutěže pro 1. a 2. stupeň ZŠ

  21.1.2019
žáci 1. a 2. stupně, vyučující českého jazyka

Recitační soutěž se uskuteční 21. 1. 2019 ve 13:00h.