Školní kolo Mladý historik

  15.11.2017
žáci 8. a 9. třídy, Mgr. Monika Henychová