Schůzka třídních důvěrníků

  15.11.2016
třídní důvěrníci jednotlivých tříd, Mgr. Jiří Šikl, od 14:15 h v Jazykové učebně