První pomoc - 8. třída (1. část)

  25.4.2016
žáci 8. třídy, paní Petrová, ped. dozor

Žáci 8. třídy budou 25. 4. 2016 od 2. do 6. vyučovací hodiny absolvovat první část kurzu první pomoci.