Preventivní programy Krajského ředitelství policie kraje Vysočina

  7.5.2019
žáci 6. - 9. tř., ped. dozor

6. a 7. ročník:  Internet 9:20 h – 9:50 h

Děti se seznámí s nástrahami internetu a sociálních sítí.

8. a 9. ročník: Drogy 10:15 h – 11:00 h

Seznámení žáků s problematikou užívání omamných, psychotropních látek a protiprávním jednáním spojené s návykovými látkami.