Pouta (ne)závislosti - 7. třída (II. blok)

  20.5.2015
žáci 7. třídy, Mgr. Henychová, Spektrum Žďár. n. S.

Program primární prevence - II. blok, 4., 5., 6. vyučovací hodina.