Pohled do světa hmyzu a bezobratlých

  5.5.2017
3. až 9. třída, ped. dozor

Přírodopisný naučný program s názornou ukázkou exemplářů proběhne 3. až 6. vyučovací hodinu v jednotlivých třídách.