Ochrana člověka za mimořádných událostí - projektový den 26. 6. 2019

  26.6.2019
žáci 1. - 9. třídy, třídní učitelé