Ochrana člověka za mimořádných událostí - projektový den 2024

  12.6.2024
žáci 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. třídy, třídní učitelé, asistenti pedagogy