Ochrana člověka za mimořádných událostí - projektový den 2022

  15.6.2022
žáci 1. - 9. třídy, třídní učitelé