Ochrana člověka za mimořádných událostí 2017

  29.6.2017
žáci 1. - 9. třída, ped. pracovníci