Ochrana člověka za mimořádných událostí

  22.6.2016
žáci 1. - 9. třídy, třídní učitelé

Dne 22. 6. 2016 se uskuteční projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí.