NPR Staré Ransko

  24.3.2015
žáci 1. - 4. třídy, třídní učitelé

V úterý 24. 3. 2015 navštíví žáci 1. - 4. třídy NPR Staré Ransko, kde budou pozorovat výskyt bledule jarní. Odchod po 1. vyučovací hodině. Předpokládaný návrat:
1. třída 12:00 h
2. - 4. třída 12:30 h