Masopustní karneval školní družiny

  17.2.2015
děti ze ŠD, pí vych. Pospíchalová

Masopustní karneval proběhne 17. 2. 2015 od 13:00 h do 15:00 h ve velké tělocvičně ZŠ.