Krajské kolo Chemické olympiády

  28.3.2017
Ondřej Pecina - žák 9. tř., Mgr. Alena Bencová

Dne 28. 3. 2017 se bude konat na Gymnáziu J. Masaryka v Jihlavě krajské kolo Chemické olympiády, kterého se zúčastní Ondřej Pecina.