Knihovnická lekce pro 1. třídu

  16.3.2023
žáci 1. třídy, Mgr. Marion Polívková

Ve čtvrtek 16. března 3. vyučovací hodinu žáci 1. třídy navštíví Obecní knihovnu v Krucemburku, kde je pro ně připravena knihovnická lekce o nových knihách pro dětské čtenáře.