Knihovna Žďár n. S. 3. - 5. tř.

  16.3.2017
žáci 3. - 5. třídy, ped. dozor

Ve čtvrtek 16. 3. 2017 se žáci 3. – 5. třídy naší školy zúčastní besedy v hudebním oddělení Knihovny J. M. Sychry ve Žďáru nad Sázavou. Bude pro ně připravena beseda s názvem „Zapomenutá řemesla v písni a tanci“.