Kino Krucemburk

  19.12.2014
1. - 9. tř., ped. dozor

Poslední školní den roku 2014 žáci 1. - 9. třídy se svými třídními učiteli zhlédnou v místním kině filmovou pohádku Tři bratři.