Kdo jsem a co smím - 3. třída (II. blok)

  18.5.2015
žáci 3. třídy, Mgr. Josková, Spektrum Žďár n. S.

Program primární prevence - II. blok, 2., 3., 4. vyučovací hodina.