Jednání Školské rady ZŠ Krucemburk

  22.9.2015
od 15:30 h v jazykové učebně, členové ŠR