Jednání Školské rady

  3.10.2017
od 15:30 h v jazykové učebně